Email ons
Brouwers & de Smet
Home
Gemaakt door Edening

Wat doet Brouwers & de Smet?
Het bureau begeleidt en ondersteunt bedrijven en andere professionele organisaties in uiteenlopende branches bij de ontwikkeling èn implementatie van veranderingen. Tevens helpt B&S het lerend vermogen bij teams en individuen te optimaliseren, d.m.v maatwerkprogramma’s en -trainingen.

Hoe doen wij dit?
Wij schuiven aan bij de klant, wij lopen een eindje mee op, als ontwerper, als procesbegeleider, als regisseur en nooit langer dan nodig.
We werken met een open mind, direct, laagdrempelig, zonder oordelen en met gewone taal. In plaats van te vertellen hoe het moet, begeleiden wij het proces van u en uw mensen tijdens veranderingprocessen of trainingen. We helpen vooral anders te kijken naar de eigen realiteit en helpen belemmerende overtuigingen weg te halen. We geloven dat mensen goed in staat zijn zichzelf te ontplooiien.

Hoe denken wij?
"Organisaties bestaan niet; zij worden voortdurend gemaakt."
Elk ontwikkelings- en verandertraject, elke training of elke advisering, is voor B&S in de eerste plaats een ontmoeting met mensen en in de tweede plaats een resultaatgerichte overeenkomst met zakelijke en professionele doelen.

Hoe komen wij aan onze successen?

  1. We kiezen voor een persoonsgerichte i.p.v. een instrumentele benadering.
  2. We gebruiken de volledige interactie tussen denken, voelen en handelen.
  3. We werken met de 3 E’s: energie, emotie en enthousiasme.
  4. We verbinden altijd het "ZIJ" (de klant), het "WIJ" (organisatie, team) en het "IK".
  5. We komen altijd onze afspraken na en richten ons op "service plus".

Wie zijn we?
We zijn organisatieadviseurs (-ontwikkelaars) in de oorspronkelijke betekenis van het vak:

  1. Wij onderzoeken de vraag áchter de vraag, wij helpen exploreren.
  2. Onze focus ligt bij de klant, op zijn probleemoplossend- en leervermogen en op zijn ontwikkelingsbehoefte.
  3. Wij werken mèt de klant en voegen kennis en vaardigheden aan het "klantsysteem" toe d.m.v. training en coaching.
  4. Wij nemen de klant niet het werk uit handen, maar ondersteunen de organisatie werkelijk met raad en daad en we realiseren ons dat het altijd gaat om de "day after" (de werkconferentie of de training).
Leuze fotoRelatie & ResultaatVerandering & StabiliteitAuthenticiteit & DiversiteitVeiligheid & UitdagingActiviteit & ReflectieDroom & RealiteitszinInzoomen & HelicopterenLeuze
"heldere doelen & gezamenlijke moed"
Brouwers & de Smet