Email ons
Brouwers & de Smet
Klanten over ons
Gemaakt door Edening

Cultuurtraject gemeente Maasgouw in 1 jaar!
De eerste contacten met Jeroen en John waren de offerte-besprekingen. Hun aanpak en presentatie waren verfrissend en misschien wel het belangrijkste was hun authenticiteit. Je voelde dat er geen "kunstje" was ingestudeerd, dat niet langs de welbekende modellen werd gewerkt, het was puur.
In de nieuwe gemeente Maasgouw (Thorn, Heel en Maasbracht) heb je te maken met 3 culturen die in elkaar moeten stromen. Management en iedere afdeling/team zijn met John en Jeroen aan de slag gegaan en unaniem zijn wij te spreken over hun werkwijze. Zij staan garant voor openheid, geven ruimte en hebben het vermogen om zeer vlot een veilige omgeving te creŽren. Hun aanvullende competenties hebben als voordeel dat zij steeds aansluiting vinden bij teams/medewerkers. Iedere bijeenkomst rendeert en dit leidt tot een vlot eindresultaat. Naast hun deskundige expertise op het gebied van (culturele) organisatie-ontwikkeling, begeleiden zij het management bij de presentatie van plenaire personeelsbijeenkomsten. Zij zorgen voor een verrassende en verfrissende aanpak waarbij zij zelf niet schromen om mee te doen.
De gemeente Maasgouw heeft door de deskundige expertise en de authentieke, puur/natuurlijke begeleiding na 1 jaar belangrijke stappen voorwaarts gezet en kun je zeggen dat de 3 culturen in elkaar zijn gestroomd.
Jeroen en John: Bedankt!
Harry Coumans, directeur/gemeentesecretaris gemeente Maasgouw

Brouwers & de Smet?
…doortastend, resultaatgericht, meedenkend, mens en organisatie in balans. Doen!!
Peter v.d. Bogaert, gemeente Maastricht, afdelingshoofd / projectmanager

…voor de spiegel die jij mij de afgelopen jaren hebt voorgehouden. Ik sta er beter voor dan ooit. Zit niet meer te ja-maren en oordeel van uit kansen en heb nagenoeg geen last meer van (mijn) belemmeringen. …geweldig geholpen om zo worden zoals ik nu ben en natuurlijk heb ik het zelf gedaan.
Gert Jan Offers, manager Achmea Arbo

Sedert 2003 werk ik samen met Brouwers & de Smet. Gezien het vertrouwen in hun kwaliteiten zijn we nu al 4 jaar werkzaam binnen de training "Omgaan met agressie". Ook richten wij ons op klantgerichtheid, professionaliteit en maatwerk. B&S : inspirerend en veranderend!
Jean Debets, gemeente Heerlen

Brouwers & de Smet
Al jarenlang voor NLW een vertrouwde partner. Ik ken John en Jeroen (B&S) als trainers/begeleiders, zij gaan voor het beste: Het creëren van groeibriljantjes. Zij dagen onze medewerkers voortdurend uit om in hun functie, maar ook als mens tot persoonlijke groei te komen. Zij doen dit op een deskundige en respectvolle wijze met oog voor de belangen van de organisatie. Opvallend vind ik hun aandacht voor details. Het onthouden van namen en situaties: ijzersterk. Doorgaan zo. Wat mij betreft ook bij NLW. Jullie genieten bij ons veel vertrouwen.
Joost Emonts, beleidsmedewerker P&O NLW, sociale werkvoorziening Venray e.o.

Jullie zijn PROF’S: Persoonlijk, Respectvol confronterend, Origineel, Flexibel inspelend op situaties, Startpunt voor verandering.
Marjo Janssen, Manager administratie verzuimproces Achmea Arbo

B&S: Betrokken, deskundig, oog voor detail, betrouwbaar en confronterend.
Ben Dolmans, Pedagogisch Directeur Jeugdzorg St. Joseph - JJI Het Keerpunt

John en Jeroen zijn in Gulpen-Wittem de trainers/begeleiders in een cultuurtraject voor de gehele organisatie van de gemeente Gulpen-Wittem. Daarin valt mij vooral op: hun kennis, hun praktische aanpak en dat ze niet schromen om de vinger op de zere plek te leggen. Ze stimuleren zowel de leidinggevenden als de medewerkers om 'out of the box' te denken en maken moeilijke onderwerpen bespreekbaar.
Dat hun aanpak werkt, blijkt ook uit de reacties van de medewerkers. Die zijn erg positief o.a. 'dat wil ik wel elke dag doen' en 'ik heb er ontzettend tegenop gezien maar het was 100% leuk, interessant én leerzaam'. Voor mijzelf gaf hun begeleiding mij de nodige inspiratie en leermomenten.
Karina Jeurissen, Directeur Publieksdiensten Gemeente Gulpen-Wittem

Door ons op een respectvolle manier een spiegel voor te houden, hebben John en Jeroen ons (verder) bewust gemaakt van de manier waarop we niet alleen naar onszelf kijken maar ook op welke wijze wij met onze medemensen, in dit geval collega's en klanten, omgaan.
Inzicht krijgen in je eigen persoonlijkheid en de invloed die dit heeft op jouw kijk op de wereld om je heen, is volgens mij een van de belangrijkste lessen die een mens kan krijgen.
Baliemedewerksters gem. Maastricht

De trainers staan duidelijk met twee benen op de grond, blijven steeds kritisch ten aanzien van de door de organisatie gewenste richting en vertalen dit naar concrete acties. Bij trainingen wordt een hoge mate van binding gerealiseerd met de deelnemers en wordt toegewerkt naar resultaten. Het vertrouwen van de deelnemers was zonder uitzondering hoog, de sfeer was steeds open, plezierig en vooral veilig.
John en Jeroen verstaan de kunst om zich volledig in te leven in de problematiek van de groep/organisatie. Hun eigen performance is hier steeds op afgestemd en met een hoge mate van invoelingsvermogen worden de signalen van groepsleden opgepikt en bespreekbaar gemaakt. De inhoudelijke/procesmatige expertise is gewoon goed, zoals dat van professionals verwacht mag worden.
Binnen de organisatie zijn duidelijke resultaten waarneembaar. Managers nemen verantwoordelijkheid voor hun terrein, men kijkt daarbij ook over de schutting en werkt beter samen met collega's. Integrale kijk is toegenomen en eilandgedrag is sterk verminderd. Belangrijker is misschien nog dat collega's elkaar ook als mens beter weten te vinden en te waarderen.
Tejo Konrad, Directeur Sociale Zaken, NLW Groep NV Venray

Leuze fotoRelatie & ResultaatVerandering & StabiliteitAuthenticiteit & DiversiteitVeiligheid & UitdagingActiviteit & ReflectieDroom & RealiteitszinInzoomen & HelicopterenLeuze
"aannames vertroebelen en feiten verhelderen"
"niets is wat het lijkt"
Brouwers & de Smet