Email ons
Brouwers & de Smet
Team Ontwikkeling
Gemaakt door Edening

Teamwork is tegenwoordig belangrijker dan ooit. We weten dat onderlinge afhankelijkheid een cruciale factor is geworden. Heldere afstemming in taken en werkproces èn de bereidheid om te werken aan het gezamenlijke doel en interactief leren zijn essentieel en onontbeerlijk voor een goede teamvorming. Hieraan dienen persoonlijke belangen ondergeschikt te zijn.

De kwaliteit van de relatie bepaalt namelijk in hoge mate de kwaliteit van de werkresultaten. Bepalend in de werkrelatie zijn de open communicatie, de gezamenlijke verantwoordelijkheid en ieders betrokkenheid, het wederzijdse respect voor de diversiteit van individuele teamleden, het tonen van initiatief en tevens de flexibiliteit om ontwikkeling een kans te geven. Hiervoor dient men bereid te zijn om kritisch naar het eigen gedrag te kijken en te experimenteren met andere benaderingen. Last but not least moeten heldere en goed geformuleerde doelstellingen voor teams de uitdaging leveren.

Gezamenlijke bewustwording en onderlinge dialoog over de dagelijkse werkrelatie zijn ingrediënten voor een teamtraining. B&S helpt de onderlinge werkrelaties te optimaliseren, ruimt de belemmeringen mee op, zoekt de energiebronnen en helpt de teamwaarden mee op orde. Teamsessies in onderling overleg, bijvoorbeeld in 1- of 2-daagse bijeenkomsten en altijd op maat gemaakt.

Motto: WEGO i.p.v. EGO!

Leuze fotoRelatie & ResultaatVerandering & StabiliteitAuthenticiteit & DiversiteitVeiligheid & UitdagingActiviteit & ReflectieDroom & RealiteitszinInzoomen & HelicopterenLeuze
"ontdekken i.p.v. oplossen"
"van onbewust naar bewust"
Brouwers & de Smet